Azınlıklar Nasıl Azınlık Oldu?

Konuşmacılar: Ayşe Hür, Sinan Laçiner, Yasemin İnceoğlu

1900’lü yıllarda nüfusun yüzde 20’sini oluşturan halklar, bugün on binlerle ya da binlerle ifade edilebilecek bir durumda. Ermeniler, Rumlar, Yahudilerin azınlık haline gelmelerinin hikayesi Türkiye’de milliyetçiliğin, devlet politikasının ve tek tipleştirici resmi ideolojinin müdahalesinden ayrı düşünülemez. Toplantımızda Türkiye’de devletin çizdiği tek tip ulusun kırmızıçizgileri içine girmeyen halkların nasıl azınlık haline geldikleri sorusunu hep birlikte tartışacağız. Bu halin bugün siyasal alanda yaşananlarla bağlantısı kuşkusuz toplantımızın bir diğer önemli başlığı olacak.

Sosyalist Tartışma 2018 - İstanbul
Location: İstanbul - Cezayir Salon - Hayriye Caddesi No:12 Beyoğlu (Galatasaray Lisesi’nin arkası) Date: 19 Ekim 2018 Time: 19.00 - 20.30 Ayşe Hür Sinan Laçiner Yasemin İnceoğlu