Cinsiyetçiliğe Karşı Mücadele Olanakları

Konuşmacılar: Meltem Oral, Şebnem Korur Fincancı

Kriz koşulları, dünyada yaşanan sağcılık, otoriterleşme eğilimleri kadınların özgürlüğünü ve yaşam hakkını doğrudan tehdit ediyor. Kapitalizmin cinsiyetçi tüm kurumları kadınların ev içinde ücretsiz çalıştırılan işçilere dönüştürülmesinden kadınlara yönelik bir iç savaş halini alan kadın cinayetlerine kadar hayatın hemen her alanında kadınların önüne dev bir baskı mekanizması olarak çıkıyor. Kriz kapitalizmin bu mekanizmasını pekiştirirken sağcılık, otoriter eğilimler kadın özgürlüğünü ve direnişini büyük bir tehdit olarak görüyor. Kadınların mücadelesi, kadınların baskıya karşı kitlesel hareketinin hem kadın özgürlüğü hem de genel özgürlük alanlarının genişlemesi için eşsiz bir önemde olduğunu gösteriyor.

Sosyalist Tartışma 2018 - İstanbul
Location: İstanbul - Cezayir Salon - Hayriye Caddesi No:12 Beyoğlu (Galatasaray Lisesi’nin arkası) Date: 20 Ekim 2018 Time: 13.00 - 14.30 Meltem Oral Şebnem Korur Fincancı