Emperyalizm Çığırından Çıkarken Savaş ve Direniş

Konuşmacılar: Joseph Choonara, Yıldız Önen

Emperyalizmin çoklu krizi derinleşiyor. 2008 küresel ekonomik krizin ardından daha da derinleşen emperyalist kriz, dünyanın bir çok bölgesinde ama özellikle Arap Baharı’nın ardından Ortadoğu’da çıkan çatışma ve savaşlarda kendisini gösteriyor. 10 sene önce düşünülemeyecek bir şekilde bölgesel güçler başka emperyalist ülkelere yaslanarak kendi çıkarları için harekete geçiyor. ABD hem Rusya ve Çin gibi ülkelerle yaşadığı krizi yaşamaya devam ediyor, öte yandan da Avrupa Birliği ülkeleriyle de arasını açıyor. Ticaret Savaşları tüm ülkelerin ekonomisini derinden etkiliyor. Suriye bölgesel güçlerin savaşma hevesiyle, dev askeri güce sahip emperyalist blokların hegemonya savaşının sahasına dönüşmesiyle en çok kanın döküldüğü, tüm şekillenmesini yitiren ülke durumunda. Toplantımıza emperyalizmin çok yönlü krizinin sonuçlarını, alt emperyalist ülkelerin fırsatçılıklarının bu krizi nasıl tetiklediğini Yemen’den Suriye’ye kadar Arap halklarının emperyalist talanının sonuçlarıyla nasıl yüzleştiğini ve emperyalizme karşı küresel savaş karşıtı hareketin sorunlarını ve önemini hep birlikte tartışacağız.

Sosyalist Tartışma 2018 - İstanbul
Location: İstanbul - Cezayir Salon - Hayriye Caddesi No:12 Beyoğlu (Galatasaray Lisesi’nin arkası) Date: 20 Ekim 2018 Time: 15.00 - 16.30 Joseph Choonara Yıldız Önen