Gezegen Alarm veriyor

Location: Ankara - Konur Sok. No:14/13 Kızılay Date: 20 Kasım 2021 Time: 16.00 - 17.30 Özdeş Özbay Ecehan Balta