Göçmen Düşmanlığı ve Irkçılık: Nasıl Durdurabiliriz?

Konuşmacılar: Argryi Erotokrituou (Yunanistan-SEK), Ozan Tekin

Emperyalizmin krizi, savaş ve çatışmalar, militarizm ve bombalamalar, işgaller ve yıkımı derinleştiriyor. ABD ve Rusya gibi dev askeri sanayi komplekslere sahip ülkeler fakir halkları yıkıma, ölüme ve yoksulluğa mahkûm ediyor. Sadece savaşlar değil, yoksulluk, kapitalizmin ahlaksız talancılığı da kendi ülkelerinde yaşamakta zorlananlar milyonlarca insanın göç etmesine neden oluyor. Her gün savaştan ve fakirlikten kaçan insanların yaşadığı vahim koşullarla ilgili gelişmeleri izliyoruz. Irkçılık, göçmenlerin başındaki en büyük bela. Göçmen düşmanlığı ve ırkçılık kapitalist sistemden kaynaklanan tüm sorunların kaynağı olarak göçmenleri gösteriyor. Yine de biliyoruz ki ne Türkiye’de de başka ülkelerde de sadece ırkçılar yok. Göçmenlerle dayanışan kitlesel hareketler var. Toplantımızda göçmen düşmanlığının nedenlerini, devletlerin politikalarının kökenlerini ve ırkçılığa karşı mücadele deneyimlerini tartışacağız. Yunanistan’da ırkçılığa karşı mücadelenin aktivistlerinden olan yoldaşımızın katkılarıyla toplantımız daha da verimli olacak.

Sosyalist Tartışma 2018 - İstanbul
Location: İstanbul - Cezayir Salon - Hayriye Caddesi No:12 Beyoğlu (Galatasaray Lisesi’nin arkası) Date: 18 Ekim 2018 Time: 19.00 - 20.30 Argyi Erotokritou Ozan Tekin