Sosyalist Tartışma 2021 başlıyor

Kapitalizm öldürür! Tek yol devrim!

Geleneksel olarak her yıl güz aylarında DSİP tarafından düzenlenen Sosyalist Tartışmalar bu Ekim-Kasım aylarında gerçekleşecek. Beş haftada toplam beş şehirde 21 konu tartışılacak.

“Kapitalizm öldürür! Tek yol devrim” olan ana slogan, içinden geçtiğimiz dönemin niteliğine de işaret ediyor. Kapitalizm salgınla öldürüyor.   Eylül tarihi itibariyle dünyada 230 milyona yakın kişi COVID-19 hastalığına yakalandı ve ne yazık ki 4,6 milyon kişi de öldü. Türkiye’de resmi doğrulanmış hasta sayısı 6,5 milyona, vefat eden kişi sayısı ise 60 bine yaklaşıyor.”

Kapitalizm, egemen sınıfların sebep olduğu ve sermayelerin bekçisi iktidarların şiddetini tırmandırdığı salgın hastalıklarla öldürüyor.

Krizler çağı

Kapitalizm iklim kriziyle öldürüyor. Şu anda sadece Güney Madagaskar’da 1,1 milyondan fazla insan son 40 yılın en şiddetli kuraklığı yüzünden gıdaya erişemiyor.  Dünyanın bir ucundan öbür ucuna yangınlardan sellere kapitalist kâr hırsının tetiklediği iklim krizi milyonlarca canlıyı imha ediyor.

Kapitalizm olağan sömürü yöntemi sırasında uyguladığı şiddetle, kadın ver erkek işçilerin iş cinayetlerinde ölmesine neden oluyor.

Savaşlarla, cinsiyetçi şiddetle, emperyalist yaptırımlarla, açgözlü otoriter ya da neoliberal iktidarların sermayeyi kollayan uygulamalarıyla kapitalist sistem bir yok edici gibi hareket ediyor.

Direnişler çağı

Öte yandan tüm ülkelerde, dokunulan her emekçi kesimde, tüm ezilenlerde büyük bir öfke birikiyor. Gençler, evsizler, iklim aktivistleri, yerel direnişçiler, madencilere, büyük şirketlere meydan okuyanlar, dereleri, gölleri, hayvan haklarını savunmak için çabalayanlar, tacize tecavüze kadın cinayetlerine direnen, ırkçılığa, göçmen düşmanlığına ses çıkartan milyonlar, yüzbinlerce işçiyi harekete geçiren emek örgütleri, genel grevlerde 250 milyon işçiyi sokağa çıkartan Hindistan işçi sınıfı, Siyah Hayatlar Önemlidir eylemlerine katılan yaklaşık 25 milyon Amerikalı, yerli halklar, Latin Amerika’da yoksulların, kadınların, LGBTİ+’ların ve işçi sınıfının yığınsal gücünü gösterenler, Kürtler, ezilenler herkes öfkeli.

Kapitalizmin küresel pervasızlığı küresel bir öfkeyi ve sınıf mücadelesini keskinleştiriyor.

Birlikte tartışmak, birlikte mücadele etmek için

Tüm bu küresel salgın, ekonomik kriz ve iklim krizi süreçlerinin bir parçası olan Türkiye’de ayrıca bir yönetememe krizi, artık azınlığa düşmüş iktidarının çoğunlukmuş gibi yapmasından kaynaklanan politikaların yarattığı bir öfke de eşlik ediyor.

İşte Sosyalist Tartışma toplantıları tüm bu politik sorunlara hangi teorik perspektiflerle, hangi politik vurgularla bakmamız gerektiğini tartışacağımız ama aynı zamanda hep birlikte mücadele taktiklerini de ele alacağımız bir platform olacak.

Gelin hep birlikte tartışalım!

Katılın tartışmalarımız daha da kolektif hale gelsin!

Dünyayı hep birlikte değiştirelim!

16 Ekim, Tekirdağ Sosyalist Tartışma

23-24 Ekim, İstanbul Sosyalist Tartışma

29-30 Ekim, İzmir Sosyalist Tartışma

20 Kasım, Ankara Sosyalist Tartışma

5 Aralık, Bursa Sosyalist tartışma

İletişim için:  05554237407