Ferda Keskin

Bilgi Üniversitesi  Felsefe Bölümü Öğretim Görevlisi , Felsefe Logos dergisi yönetim kurulunda ve Devrimci Sosyalist İşçi Partisi Üyesi


Related Sessions

View full schedule