Lülüfer Körükmez

Sosyolog, İzmir Dayanışma Akademisi üyesi, Göç hareketleri konusunda çalışmalar yapmaktadır.


Related Sessions

View full schedule