Sinan Özbek

Felsefelogos dergisi genel yayın yönetmeni,  Fesatoder derneği başkanı


Related Sessions

View full schedule