Tuna Emren

Bilim Yazarı, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi Üyesi


Related Sessions

View full schedule