Yasemin İnceoğlu

Öğretim üyesi, gazeteci, Sosyal Politikalar,  Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, Medya Takip Merkezi ve Siyah Bant ile Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği Dayanışma Kurulu üyesi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Meslek İlkelerini İzleme Komisyonu üyesi ve Kadın Kültür Vakfı’nın Mütevelliler üyesi


Related Sessions

View full schedule