Yıldız Önen

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi üyesi,  Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu, Antikapitalistler aktivisti


Related Sessions

View full schedule