Zakira Hekmat

Doktor, Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği kurucusu, insan hakları ve göçmen hakları aktivisti


Related Sessions

View full schedule